دریافت اپلیکیشن

دریافت اپلیکیشن اندروید برای تلفن همراه

توجه !

به علت بعضی تغییرات ساختاری در سایت و نصب قفل ایمنی  SSL  چنانچه از قبل اپلیکیشن را نصب دارید

 لطفاً ابتدا نسخه قدیمی را حذف و دوباره آخرین نسخه (7) را از سایت دریافت و نصب نمایید.

دریافت اپلیکیشن

آخرین نسخه (7)

bazaar-app
دریافت اپلیکیشن از بازار
myket
دریافت اپلیکیشن از مایکت
direct-app
دریافت مستقیم اپلیکیشن از سایت

اضافه کردن آدرس

ایران